Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

CoordiNet – lärande om flexibilitetsmarknad

Efterfrågan på elnätskapacitet är stor i många delar av Sverige. EU-projektet CoordiNet har som syfte att hitta lösningar på den kapacitetsbrist i elnätet som råder idag, i bland annat Uppsala och Skåne.

 

Projektet CoordiNet startade januari 2019 och är ett samarbete mellan Vattenfall Eldistribution, E:ON Eldistribution och Svenska kraftnät. Under två vintrar har demonstrationer av regionala flexibilitetsmarknader genomförts i Uppsala, Skåne och på Gotland av en dagen före marknad för köp av effektflexibilitet.

Yvonne Ruwaida, ansvarig från Vattenfall Eldistribution berättar:

– Nu har vi drivit detta spännande och viktiga projekt under tre år och samlar ihop allt fler erfarenheter från de två första årens demonstrationer. I den första demonstrationen var det en mild vinter, behovet av att avropa var lägre än en normalvinter eller tioårsvinter. Trots detta avropades 3264 MWh i Uppsala. Senast var det en kall vinter och totalt avropades 6693 MWh av nio flexleverantörer.

Vattenfall Eldistributions driftcentral har arbetat med en förmåga - att avropa flexibilitetstjänster dagen före - och med ett nytt digitalt verktyg som ger de som arbetar i driftcentralen en helt ny överblick som stöd för beslut att avropa flexibilitet dagen före. På en hemsida finns information om lastprognos för nästkommande timmar och dygn, realtidsdata från elnätet och från flexibilitetsleverantören samt körplan för större resurser i elnätet, vilket gör att driften har möjlighet att utvärdera vad som behövs avropas nästkommande dag.

– Vintern 2020/2021 avropades flexibilitetstjänster dagen före och intradag även om de flesta avropen ska ske dagen före. Avrop av flexibilitetstjänster gör att vi går mot ett smartare elnät där vi kan effektivisera användningen av energisystemet. Vi får en prissignal mellan elnät och framför allt värmesektorn som gör att vi kan optimera användningen av vår energis infrastruktur och enskilda resurser utan att störa elmarknaden. Förutom en optimering av värme och el genom sektorkoppling skulle en flexibilitetsmarknad kunna ha stor betydelse för hur vi optimerar laddinfrastruktur och vätgas i framtidens energisamhälle, säger Yvonne Ruwaida.

I 2020/2021 vinterns demonstration i Uppsala har nio så kallade flexibilitetsleverantörer varit delaktiga med 300 olika flexibilitetsresurser.

– Vi har optimerat styrningen av våra flexibilitetsresurser i Uppsala och möjliggjort för flera resurser att delta. Engagemanget hos flexibilitetsleverantörerna och inte minst från driftcentralen samt i vår organisation har varit högt. Vi ser också ett stort internationellt intresse. Många vill delta och lära sig av projektet.

Framåt finns en önskan hos vissa av flexibilitetsleverantörerna om ökad automatisering. Det finns behov hos många av de potentiella flexibilitetsleverantörerna att förstå effekt och leverans av effektflexibilitet. Framförallt behöver det finnas en attraktiv affär för både flexibilitetsleverantörer och elnätsbolag.

Nästa demonstrationsperiod börjar den 1 nov 2021 – 31 mars 2022.

Rapporter om erfarenheterna publiceras löpande här
(Den svenska demonstrationen hittar du under Work Package 4, WP4)