Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Pilotprojekt med solceller och batterilagring

Solenergi, batterilagring, energistyrning och elbilsladdning i ett lokalt integrerat system. Det var ingredienserna i framtidens miljövänliga och hållbara energilösning i Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum i Askersund. I projektet samarbetade Vattenfall Eldistribution med Sustainable Innovations, Askersunds kommun och Energimyndigheten.

Syftet med projektet

Projektet, som pågick fram till hösten 2018, testade olika driftstrategier som visade hur ett batterilager med smart styrning kan bidra till bättre driftekonomi och systemstabilitet. Det omfattade bland annat att utjämna effektuttag från lokalnätet vid förbrukningstoppar (till exempel vid laddning av elfordon), utnyttja variationer i elpriser på elmarknaden och kunna leverera avbrottsfri elförsörjning.

Video (på engelska) som berättar mer om projektet