Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Smart Grid Gotland

På Sveriges största ö skapades ett av världens smartaste elnät. Smart Grid Gotland visar hur dagens elnät kan anpassas till framtidens energisystem med en ökande andel förnybar och variabel elproduktion.

Ett av världens modernaste elnät

På Gotland utvecklades fram till slutet av 2017 ett av världens smartaste elnät. Det var ett samarbete mellan Vattenfall Eldistribution och flera andra aktörer. Projektet Smart Grid Gotland hade som mål att integrera en stor andel vindkraft i elnätet med förbättrad elkvalitet och att involvera elkunden på energimarknaden.

För bättre miljö och sänkta kostnader

Allt fler elkunder önskar valfrihet och vill till exempel ha möjligheten att välja energikälla för sin el. Med smarta elnät får du möjligheten att styra din förbrukning och kan därigenom påverka kostnaden.

Kundtestet Smart Kund Gotland, en del av Smart Grid Gotland-projektet, involverade cirka 280 elkunder på Gotland och undersökte om aktiva kunder kan bidra med en förskjutning av belastningen på elnätet. Kundtestet slog fast att de kunder som fick information om sin förbrukning kunde sänka sin elförbrukning och de kunder som flyttade sin last gjorde kunde göra det utan att sänka sin komfort.

Se videon för att ta reda på mer