Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vi satsar cirka 4 miljarder kronor varje år för att modernisera och vädersäkra elnätet. Satsningarna behövs för att anpassa elnätet till framtidens behov där bland annat transportsektorn och industriprocesser elektrifieras.

Se filmen om vad elnätsavgiften går till


Ökade investeringar för att utveckla elnäten

Vi  har gjort omfattande satsningar i elnätet det senaste decenniet och står inför fortsatt stora investeringar för att förnya anläggningar och förbättra leveranssäkerheten. Investeringar sker när samhällsutvecklingen kräver det och stora investeringar gjordes på 70– och 80–talen i samband med att kärnkraften byggdes ut och eluppvärmningen i bostäder ökade.

I dag är många elanläggningar äldre än 40 år och vi går därför in i en ny omfattande investeringsfas för att säkra driften många år framåt och utveckla elnätet för nya behov. Åren 2007–2018 investerade vi cirka 40 miljarder kronor (ca 43 000 kronor per kund) på att förbättra elnätet.

Vi investerar betydligt mer nu än för 20 år sedan. Årligen genomför vi tusentals projekt runt om i hela landet för att vädersäkra, förnya och modernisera elnätet. Omfattande investeringar görs också för att ansluta ny elproduktion från sol och vind, och för att ansluta nya bostäder och företag.

vattenfall_eldistribution_investeringar.jpg

Bild: Graf över Vattenfall Eldistributions investeringar mellan 2007-2019.