Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Brännskogen — Vingåker

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förnyat tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för den befintliga luftledningen mellan Brännskogen och Vingåker i Vingåker kommun, Södermanlands län.

Ledningen är en 130 kV luftledning med en total längd på cirka 4 km som uppfördes 1994. Ledningen utgör en delsträcka av en ledning som går mellan Norrtorp i Kumla kommun och Vingåker i Vingåkers kommun. Ledningen mellan Norrtorp och Rullstugan nödvändig för att säkerställa och upprätthålla fullgod leveranssäkerhet och leveranskvalitet för nätkunder i Vingåker, Pålsboda, Nybble med kringliggande landsbygd.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 24 §§ Miljöbalken. Detta samråd sker med länsstyrelsen, berörd kommun och berörda fastighetsägare. Utgångspunkten för Vattenfall Eldistribution AB är att fortsatt driva ledningarna i befintlig sträckning och utförande. Vi vill härmed informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Om samrådshandlingen eller ytterligare information önskas är ni även välkomna att kontakta Malin Jönevall , malin.jonevall@poyry.com eller 070 561 58 18.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 28 mars 2018 och skickas via e-post till malin.jonevall@poyry.se eller i adresserat brev till ”Pöyry Sweden AB att. Malin Jönevall, Tegeluddsvägen 21, SE-104 50 Stockholm”.

Vattenfall Eldistribution AB

Sista dag för synpunkter

28 mars 2018

Kontaktperson

Malin Jönevall

Telefon

070-5615818