Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bild
Samråd om nätkoncession för linje i Bodens kommun

Vattenfall Eldistribution AB planerar att ansöka om nätkoncession för linje för nya 150 kV ledningar mellan ny station Degerträsk och Bodens Industrial Park.

Inför ansökan om nätkoncession genomförs nu ett skriftligt samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens län, Bodens kommun, myndigheter, organisationer, allmänhet och särskilt berörda. Syftet med samrådet är att informera om projektet och att inhämta synpunkter som kan vara värdefulla för projektet och att utreda frågan om planerad verksamhet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Projektets samrådshandling hittas längre ner på denna sida.

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Fredrik Nystrand, tfn 0771-780 000, samrad@rejlers.se.

Sista dag för synpunkter

2022-12-23

Kontaktperson

Fredrik Nystrand

E-postadress

samrad@rejlers.se

Telefon

0771-780 000

Dokument att ladda ner 

Samrådshandlingar

Developer Tools


Cache options

Consumption options