Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Porjus- Suorva

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ansöker om förlängd nätkoncession för linjer för befintliga 55 kV luftledningar mellan Porjus-Suorva i Jokkmokk och Gällivare kommun, Norrbottens län.

Kartbild över Porjus och Suorva

Bakgrund

Vattenfall ansöker om förlängd nätkoncession för linjer (tillstånd) för befintliga 55 kV luftledningar mellan Porjus-Suorva i Jokkmokk och Gällivare kommun, Norrbottens län. Syftet med ansökan är att behålla befintliga ledningar då de utgör en viktig del av kraftöverföringen i Jokkmokk och Gällivare kommun. Ansökan avser en förlängning av koncessionen tills vidare och avser ej att förändra rådande ledningssträckning.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs nu ett samordnat undersökningssamråd och avgränsningssamråd i enlighet med 6 kap. miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter, organisationer och allmänhet. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 16 augusti 2019. Under semestertid (vecka 28-31) är möjligheten att svara på frågor via telefon begränsad, yttrande och frågor mottages företrädesvis via mail.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Linn Snarset, Box 13033, 402 51 Göteborg eller e-post: linn.snarset@wsp.com.

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta:

Sista dag för synpunkter

16 augusti 2019

Kontaktperson

Linn Snarset

Telefon

010-721 04 14