Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Ryssjön

Undersökningssamråd inför ansökan om nätkoncession för linje för kraftledning vid Ryssjön, Nykvarns kommun, Stockholms län.

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för en befintlig 132 kV- luftledning vid Ryssjön i Nykvarns kommun, Stockholms län. Samrådet omfattar ett kortare ledningsavsnitt av en befintlig luftledning och Vattenfall samråder om att nuvarande sträckning och utformning av ledningsavsnittet bibehålls.

Inför ansökan om nätkoncession genomför Vattenfall Eldistribution AB undersökningssamråd enl. 6 kap. miljöbalken. Samrådet genomförs skriftligen med myndigheter och enskilda som berörs av verksamheten. Samrådsunderlag inkl. bilagor finns tillgängligt att ladda ner längst ned på denna sida. Samrådet pågår t.om. 12 december 2019.

Synpunkter lämnas till ansvarig konsult Erik Sundqvist antingen via post eller e-post:

Post:

Sweco Energy AB
Att: Erik Sundqvist
Box 214
701 44 Örebro

E-post:

erik.sundqvist@sweco.se

Sista dag för synpunkter

12 december 2019

Kontaktperson

Erik Sundqvist, Sweco