Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Sakajärvi–Aitik

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om nätkoncession för linje för befintlig 150 kV luftledning mellan Sakajärvi-Aitik, Gällivare kommun.

Bakgrund

Vattenfall ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig luftledning på 3,9 km mellan Sakajärvi och Aitik, Gällivare kommun. Den aktuella ledningssträckningen är befintlig varför något markarbete ej kommer att ske.

Vad händer nu?

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) ska undersöknings- och avgränsningssamråd genomföras i enlighet med 6 kap 24 § samt 6 kap 29 § miljöbalken. Samråd genomförs nu med myndigheter, organisationer, fastighetsägare och övriga som kan tänkas bli särskilt berörda av ledningen. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter t.o.m. 16 mars 2018.

Synpunkter skickas till

WSP AB, Att: Ida Zwahlen, Box 574, 201 25 Malmö eller e-post: ida.zwahlen@wsp.com.

Önskas ytterligare information, beställa samrådsunderlag eller få svar på frågor, kontakta Ida Zwahlen, tel. 010-722 91 22 eller e-post: ida.zwahlen@wsp.com.

Sista dag för synpunkter

16 mars 2018

Kontaktperson

Ida Zwahlen

Telefon

010-722 91 22