Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Sjömarken — Gislaved

Undersökningssamråd inför ansökan om förnyad nätkoncession för en befintlig kraftledning mellan Sjömarken-Gislaved.

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förnyat tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för den befintliga luftledningen mellan Sjömarken och Gislaved i Borås, Svenljunga, Tranemo och Gislaveds kommuner, Västra Götaland och Jönköpings län. Ledningen är en 130 kV luftledning med en total längd på cirka 70,5 km som uppfördes 1949. Ledningen mellan Sjömarken och Gislaved är nödvändig för att säkerställa och upprätthålla fullgod leveranssäkerhet och leveranskvalitet för nätkunder i Borås, Svenljunga, Tranemo och Gislaveds kommuner.

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 24-25 §§ Miljöbalken. Detta samråd sker med länsstyrelsen, berörda kommun och berörda fastighetsägare. Utgångspunkten för Vattenfall Eldistribution AB är att fortsatt driva ledningarna i befintlig sträckning och utförande. Vi vill härmed informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Om samrådshandlingen eller ytterligare information önskas är ni även välkomna att kontakta Malin Jönevall, malin.jonevall@poyry.com eller 070 561 58 18.

Skriftliga synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 9 april 2018 och skickas via e-post till malin.jonevall@poyry.se eller i adresserat brev till ”Pöyry Sweden AB att. Malin Jönevall, Tegeluddsvägen 21, SE-104 50 Stockholm”.

Vattenfall Eldistribution AB

Sista dag för synpunkter

9 april 2018

Kontaktperson

Malin Jönevall

Telefon

070-5615818