Mer vädertåligt och anpassat till förnybar energi

BLODOMLOPPET I SAMHÄLLSKROPPEN

För bara hundra år sedan var Sverige ett av Europas fattigaste länder. El var då något exklusivt som några få företag och privatpersoner hade tillgång till. Men i takt med att vattenkraftverk och elnät började byggas utvecklades även industrin och svenskarnas levnadsstandard. Idag är elnätet viktigare än någonsin. Det är blodomloppet i samhällskroppen och en självklarhet i varje hem och på varje företag.

Färre strömavbrott

Vårt elnät blir aldrig färdigt. Det måste hela tiden underhållas, utvecklas och hänga med sin tid. Därför investerar vi på Vattenfall Eldistribution 4 miljarder per år i vårt elnät. Vi isolerar och gräver ner hundratals mil elledningar, vi breddar ledningsgator och investerar i modern övervakningsteknik. Allt för färre strömavbrott.

Tallskog efter storm

Kontakta oss

Har du fler frågor är du alltid varmt välkommen att kontakta vår kundservice.

Du når oss via vårt Kontaktformulär eller via telefon.

Tel: 020-82 00 00
Utlandet: +46 771 82 00 00
Vardagar kl. 8–18

Du vet väl att du kan lösa de flesta Vattenfallsärenden på Mina sidor?

Vanliga frågor & svar