Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Mer vädertåligt och anpassat till förnybar energi

Vi investerar i elnätet för att möjliggöra framtidens fossilfria samhälle. Vi satsar cirka 5,5 miljarder kronor varje år för att modernisera och vädersäkra elnätet. Satsningarna behövs för att anpassa elnätet till framtidens behov där bland annat transportsektorn och industriprocesser elektrifieras.