Mer vädertåligt och anpassat till förnybar energi

Vi investerar i elnätet för att möjliggöra framtidens fossilfria samhälle. Vi satsar cirka 4 miljarder kronor varje år för att modernisera och vädersäkra elnätet. Satsningarna behövs för att anpassa elnätet till framtidens behov där bland annat transportsektorn och industriprocesser elektrifieras.