Vi förbättrar elnätet

Elen ska fungera – så är det bara. Men snö och starka vindar kan ställa till det ibland, med strömavbrott som följd. För att du och alla andra kunder ska ha en trygg elleverans arbetar vi ständigt med att förbättra våra elnät.

Se vilka elnätsförbättringar vi gör i ditt område