Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Stora satsningar på elnätet i Norrbotten

Vattenfall förnyar lokalnätet i norra Sverige för 2 500 miljoner kronor  under 5-6 år.  Nya strukturer, upprustning och ombyggnation ska ge ett stabilare, mer vädertåligt och smartare elnät som öppnar upp för en levande landsbygd.

Person i snöstorm

Arjeplog kommun

Vattenfall investerar ca 120 miljoner kr de närmaste åren för att förbättra elnätet inom Arjeplog kommun.

Vi moderniserar elnät på flera ställen inom kommunen, tex Stenudden, Jäckvik, Jutis och ersätter gamla luftledning med isolerad luftledning eller nedgrävd jordkablar. Samtidigt ersätter vi en del äldre stolptranformatorstationer med nya små markstationer. Målet är att minska avbrotten och få stabilare elförsörjning för våra kunder såväl privatpersoner, samhällsservice som biltestföretag och övriga näringslivet.

När vi gräver ned elkablar lägger vi även med slang för bredband, som kommunen kan använda för att erbjuda ett snabbt bredband till kunder utanför tätorterna. Totalt planerar vi att gräva ned ungefär  210 km elkablar i kommunen samt dessutom en optoförbindelse till Norge. Ett tillförlitligt och snabbt bredband ger nu ökad framtidstro i Arjeplog.