Vädersäkring Evebäcken till Båtsjaur

 

Närmare 300 elnätskunder och deras hushåll är berörda av förbättringarna