Vädersäkring Jäckvik till Jutis

Närmare 400 elnätskunder och deras hushåll är berörda av förbättringarna.