Närmare 350 elnätskunder och deras hushåll är berörda av förbättringarna.