Vädersäkring Abborrträsk

Närmare 250 elnätskunder och deras hushåll är berörda av förbättringarna.