Närmare 200 elnätskunder och deras hushåll är berörda av förbättringarna.