Vädersäkring Glommersträsk

Närmare 300 elnätskunder och deras hushåll är berörda av förbättringarna.