Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Vädersäkring Grästjärn

Närmare 150 elnätskunder och deras hushåll är berörda av förbättringarna.