Vädersäkring Grästjärn

Närmare 150 elnätskunder och deras hushåll är berörda av förbättringarna.