Närmare 500 elnätskunder och deras hushåll är berörda av förbättringarna.