Närmare 400 elnätskunder och deras hushåll är berörda av förbättringarna.