Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Åsele

Vattenfall förnyar lokalnätet i norra Sverige för 2 500 miljoner kronor  under 5-6 år. Nya strukturer, upprustning och ombyggnation ska ge ett stabilare, mer vädertåligt och smartare elnät som öppnar upp för en levande landsbygd.

Person i snöstorm

Åsele kommun

Vattenfall Eldistribution investerar ca 150 miljoner kr de närmaste åren för att förbättra elnätet inom Vilhelmina och Åsele kommun.

Samtidigt lägger vi på en del sträckor ned fiberslang som sedan kan användas för att erbjuda bredbandsförbindelser till de som bor utanför centralorterna, till exempel Lövliden.

Under ett par år kommer vi att bygga om strukturen på elnätet i Åsele östra kommundel. Vi bygger bort långa enskilda ledningar, byter gamla luftledningar mot nedgrävda kablar och belagda ledningar. Vi installerar ny teknik för att begränsa verkningarna av de störningar som kan uppstå och ökar kapaciteten på elnätet. Kunder i området har under flera år drabbats av många och långa störningar i elförsörjningen. Vår ambition är att med ombyggnationer radikalt minska antalet och längderna på störningarna. Inom Vilhelmina kommun pågår projekt bland annat i byarna Saxnäs, Klimpfjäll, Stalon, Lövliden, Gideåkroken samt mot Borgafjäll i Dorotea kommun.

Vattenfall Eldistributions investeringar i elnätet

Vårt elnät blir aldrig färdigt. Vattenfall Eldistribution isolerar och gräver ner hundratals mil elledningar varje år och breddar ledningsgator för att strömavbrotten ska bli färre. Vi investerar också i ny teknik som gör elnätet flexiblare och smartare för att kunna möta kundernas och omvärldens framtida krav på elnäten. Totalt investerar vi cirka 4 miljarder per år i elnätet.