Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Gällivare

Vattenfall förnyar lokalnätet i norra Sverige för 2 500 miljoner kronor  under 5-6 år.  Nya strukturer, upprustning och ombyggnation ska ge ett stabilare, mer vädertåligt och smartare elnät som öppnar upp för en levande landsbygd.

Person i snöstorm

Gällivare Kommun

Vattenfall Eldistribution investerar ca 120 miljoner kr de närmaste åren för att förbättra elnätet inom Gällivare kommun.

I samband med att vi bygger om delar av elnätet lägger Gällivare kommun ner fiberkabel för att kunna bygga ut bredbandsförbindelserna till byarna. Samarbetet gör att bredbandsförbindelser kan erbjudas kunder i glesbygden.

De senaste åren stormar och blötsnö har drabbat stora delar av Gällivare kommun och medfört långa och omfattande strömavbrott. Under vårvintern och sommaren 2016 har vi använt helikopter för att röja och bredda ledningsgator så att snötyngda träd och grenar inte ska nå fram till ledningarna och förorsaka strömavbrott. Röjning/ breddning av ledningsgator kommer att fortsätta. Under 2016-2017 kommer dessutom mer än 300 km ledning att byggas om.  Vi ersätter gamla luftledningar med nedgrävda elkablar eller belagda elledningar.  Dessutom monteras ny utrustning för övervakning av nätet och för att begränsa omfattningen av strömavbrott. Nattavaara, Ullati och Killingi är några av byarna där projekt kommer att genomföras och naturligtvis i Malmberget/Gällivare samt mot Dundret.