Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Investering

I Gladökvarn-området kommer ett helt nytt elnät att byggas med förstärkt kapacitet och vädersäkrat för att stå emot hårt väder och andra yttre påfrestningar. Vi ersätter de 6 befintliga nätstationerna med 11 nya nätstationer. Vi lägger 36 kilometer ny jordkabel som ersätter knappt 22 kilometer gammal luftledning. Jordkabeln läggs i samarbete med kommunens utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnät. Detta stora projekt görs i flera etapper.