Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Investering

I Vidja-området bygger vi om och förstärker elnätet i samband med planerad kommunal utbyggnad av vatten- och avloppsledningar och ombyggnad av elnätet. Projektet samordnas med Huddinge kommun och Stockholm Vatten och följer givna tidsplaner.