Investering

I Vidja-området bygger vi om och förstärker elnätet i samband med planerad kommunal utbyggnad av vatten- och avloppsledningar och ombyggnad av elnätet. Projektet samordnas med Huddinge kommun och Stockholm Vatten och följer givna tidsplaner.