Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Kiruna

Vattenfall förnyar lokalnätet i norra Sverige för 2 500 miljoner kronor  under 5-6 år.  Nya strukturer, upprustning och ombyggnation ska ge ett stabilare, mer vädertåligt och smartare elnät som öppnar upp för en levande landsbygd.

Person i snöstorm

Kiruna kommun

Vattenfall Eldistribution investerar ca 115 miljoner kr de närmaste åren för att förbättra elnätet inom Kiruna kommun.

Ett stort antal projekt genomförs för att underlätta den pågående stadsflytten, genom att skapa ett modernt elnät för det framtida Kiruna C. Vi startade ombyggnationerna redan 2005 och kommer att fortsätta under många år framåt allt eftersom nya Kiruna C växer fram.

Men vi moderniserar elnätet på flera ställen inom kommunen, till exempel i Koukso, Soppero, Nikkaloukta och Abisko/Björkliden där vi ersätter gamla luftledning med isolerad luftledning eller nedgrävd jordkablar. När vi gräver ned elkablar lägger vi även med slang för bredband, som andra aktörer kan använda för att erbjuda ett snabbt bredband till kunder utanför tätorterna. Detta görs i tillsammans med Kiruna kommun som erbjuder bredband till kommuninvånarna. Ett tillförlitligt och snabbt bredband ger nu ökad framtidstro i Kiruna.

Samtidigt ersätter vi en del äldre stolptranformatorstationer med nya små markstationer. Målet är att minska avbrotten och få stabilare elförsörjning för våra kunder såväl privatpersoner, samhällsservice som biltestföretag och övriga näringslivet.