I Strömsberg, Vretalund, Storsättra, Kvarnbol, Grönlund, Fredrikslund och Starrhammar

Investering

Vädersäkrar elnätet då 12 km luftledning ersätts med nedgrävd jordkabel och isolerad luftledning. I samband med detta bygger vi 12 nya nätstationer.