Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

I Strömsberg, Vretalund, Storsättra, Kvarnbol, Grönlund, Fredrikslund och Starrhammar

Investering

Vädersäkrar elnätet då 12 km luftledning ersätts med nedgrävd jordkabel och isolerad luftledning. I samband med detta bygger vi 12 nya nätstationer.