Vädersäkring och förstärkning i Ljung, Sibborpesjön

Investering

Vi byter ut gammal luftledning mot sju kilometer nedgrävd jordkabel och två kilometer isolerad luftledning vid Sibborbesjön i kanten av ett naturskyddsområde. Vi byter även fem stolpstationer till markstationer. Samtidigt förstärker vi elnätet för att klara ett ökande kapacitetsbehov.