Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Vädersäkring och förstärkning i Ljung, Sibborpesjön

Investering

Vi byter ut gammal luftledning mot sju kilometer nedgrävd jordkabel och två kilometer isolerad luftledning vid Sibborbesjön i kanten av ett naturskyddsområde. Vi byter även fem stolpstationer till markstationer. Samtidigt förstärker vi elnätet för att klara ett ökande kapacitetsbehov.