Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Elnätsförstärkning i Kapellskär

Investering

Vi har byggt en ny utmatning till hamnen i Kapellskär för öka effektuttaget. Detta behövs i och med hamnens utbyggnad och Norrtälje kommuns nya reningsverk i anslutning till hamnen. Dessutom har vi isolerat den 13 kilometer långa luftledningen från Åkerö via Västanvik, Gillberga, Aspnäs, Kappelskär till Räfsnäs för att förebygga väderrelaterade strömavbrott. 3 000 elnätskunder är berörda av förbättringarna.