Elnätsförstärkning i Kapellskär

Investering

Vi har byggt en ny utmatning till hamnen i Kapellskär för öka effektuttaget. Detta behövs i och med hamnens utbyggnad och Norrtälje kommuns nya reningsverk i anslutning till hamnen. Dessutom har vi isolerat den 13 kilometer långa luftledningen från Åkerö via Västanvik, Gillberga, Aspnäs, Kappelskär till Räfsnäs för att förebygga väderrelaterade strömavbrott. 3 000 elnätskunder är berörda av förbättringarna.