Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Kapacitetshöjning och ny reservmatning Hammarskogen-Bredvik

Investering

Mellan Hammarskogens tomtområde och Bredviks tomtområde har vi byggt en ny reservmatning. Den nya ledningen går mellan Häverö och Hammarskogens tomtområde för att öka kapaciteten och skapa rundmatning av nätet. På så sätt kan vi undvika strömavbrott för de 740 berörda kunderna vid fel i nätet då vi får möjlighet att mata från andra hållet istället.