Vädersäkring och modernisering i östra Norrtälje

Investering

Från Östertorp via Kaggeboda, Vreta Handelsplats, Östervreta, Västervreta, Angskär, Långsvedjan, Ramsta Skola, Strömsberg, Hammarby, Norrängen, Ösbyholm, Södergården, Norrboda ersätter vi 15 kilometer gammal luftledning med, nedgrävd kabel. I samband med detta bygger vi 15 nya nätstationer. All gammal luftledning på högspänningsnätet kommer att raseras. Ombyggnationerna berör närmare 750 kunder och deras hushåll.