Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Vädersäkring Östernäs-Uppnäs-Västernäs

Investering

Sju kilometer ny jordkabel och ny rundmatning i Västanviks tomtområde. Rundmatningen gör att vi vid eventuella fel i nätet kan begränsa strömavbrott genom att mata el från andra hållet. Arbete i samarbete med Norrtälje kommuns VA-arbete. Närmare 600 elnätskunder och deras hushåll eller verksamheter är berörda av förbättringarna.