Vädersäkring Östernäs-Uppnäs-Västernäs

Investering

Sju kilometer ny jordkabel och ny rundmatning i Västanviks tomtområde. Rundmatningen gör att vi vid eventuella fel i nätet kan begränsa strömavbrott genom att mata el från andra hållet. Arbete i samarbete med Norrtälje kommuns VA-arbete. Närmare 600 elnätskunder och deras hushåll eller verksamheter är berörda av förbättringarna.