Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Örnsköldsvik

Vattenfall förnyar lokalnätet i norra Sverige för 2 500 miljoner kronor  under 5-6 år. Nya strukturer, upprustning och ombyggnation ska ge ett stabilare, mer vädertåligt och smartare elnät som öppnar upp för en levande landsbygd.

Person i snöstorm

Örnsköldsviks kommun

Vattenfall Eldistribution investerar ca 400 miljoner kr de närmaste åren för att förbättra elnätet inom Örnsköldsviks kommun.

Fram till och med år 2020 planerar Vattenfall Eldistribution att investera cirka 400 miljoner kronor för att förbättra elnätet i Örnsköldsvik med omnejd. Dessutom samarbetar vi med Övik Energi,

3-sjö fiberförening, och Gideälvens fiberförening för  att fler kunder utanför centralorten ska kunna erbjudas snabb och tillförlitlig bredbandsförbindelse i samband med ombyggnationerna av elnätet.

Ett av alla pågående projekt är att vädersäkra elnätet vid  Landsjösjön där ca 7 kilometer gammal luftledning ska ersättas av cirka sex kilometer högspänningskabel. Liknande projekt genomförs kring byarna Hemling, Flärke, Korsbyn med flera.

De gamla luftledningarna från 70-talet går ofta i genom svårtillgänglig terräng. Vid ett strömavbrott, exempelvis till följd av trädpåfall på ledningen, riskerar felavhjälpningen att ta lång tid eftersom det är svårt att ta sig fram till ledningarna. Med kabel på den här sträckan slipper vi detta problem. De belagda ledningarna (så kallade BLL) är driftsäkrare än oisolerad ledningar eftersom de har ett skyddande plasthölje runt ledningen. Plast leder inte ström vilket gör att det inte blir kortslutning lika lätt om det faller träd mot ledningen. Dessutom är BLL-ledningar starkare, de går inte av lika lätt vid trädpåfall.