Förnyelse av elnätet i Gimo och Öregrund, Östhammars kommun