Förstärkning och utbyggnad, Märsta port och Valsta

Investering

I Valsta centrum förstärker vi elnätet med bland annat ny nätstation i samband med att centrumet renoveras och nya bostäder byggs. Vi har sett till att det nya bostadsområdet Valsta Backe fick sin eltillförsel och fortsätter utbyggnaden i det nya området Märsta Port.