Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Investering

I Märsta centrum förstärker vi elnätet i samband med att centrumet byggs ut.
Ny transformatorstation byggs som ska förse östra delen av centrum med el.