Investering

I Märsta centrum förstärker vi elnätet i samband med att centrumet byggs ut.
Ny transformatorstation byggs som ska förse östra delen av centrum med el.