Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Investering

I Roserberg förstärker vi eltillförseln i Rosersbergs industriområde och ansluter två stora anläggningar, Eriksson och Kombiterminalen. Kombiterminalen är en ny godsterminal för både väg- tåg och flygtransporter.