Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Investering

I anknytning till Venngarns slott, norr om Sigtuna stad byggs nytt bostadsområde. Vi förstärker och bygger ut elnätet Sigtuna – Garnsviken - Murarbo.