Investering

I anknytning till Venngarns slott, norr om Sigtuna stad byggs nytt bostadsområde. Vi förstärker och bygger ut elnätet Sigtuna – Garnsviken - Murarbo.