Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Vädersäkring och förstärkning i Åshusby - Skoby - Skånela – Kimsta - Lunda

Investering

Vi har bytt ut luftledning till jordkabel och byggt nya nätstationer och håller nu på att byta en del kvarvarande oisolerad luftledning till isolerad luftledning, alltså belagd lina.