Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Storuman

Vattenfall förnyar lokalnätet i norra Sverige för 2 500 miljoner kronor  under 5-6 år.  Nya strukturer, upprustning och ombyggnation ska ge ett stabilare, mer vädertåligt och smartare elnät som öppnar upp för en levande landsbygd. 

Person i snöstorm

Storumans kommun

Vattenfall Eldistribution investerar ca 111 miljoner kr de närmaste åren för att förbättra elnätet inom Storumans kommun.

Snabb och tillförlitlig tillgång till bredband är viktigt för näringslivet, privatpersoner och övriga samhället. Det ger utvecklingsmöjligheter och skapar framtids hopp. Inom Storumans kommun fortsätter vi med ett flertal projekt där vi samarbetar med kommunen och samtidigt som vi gräver ned delar av elnätet läggs en fiberslang som kan användas för bredbandsförbindelse.

Vi ersätter gamla luftledningar med nedgrävda elkablar eller med belagda elledningar. Dessutom monteras ny utrustning för bättre övervaka av elnätet, bättre begränsa omfattningen av strömavbrott och dessutom ge större möjligheter att använda elnätet på andra sätt än idag, genom att till exempel enklare kunna ansluta sol- och vindkraft. Äldre små transformatorer uppsatta på trästolpar byts succesivt ut mot små markplacerade transformatorstationer för att bland annat minska påverkan av vädret.
I Storumans tätort liksom i Hemavan/Tärnaby fortsätter vi med olika typer av projekt. Bland annat för att öka kapaciteten i elnätet nu när behovet av el ökar tack vare fler bostäder och en större omfattning på turism och skidåkning.