Förnyelse av elnätstationer i Lövstabruk och Mehedby, Tierp