Kapacitetshöjning och vädersäkring i Sandby-Karlholm, Tierp