Vädersäkring och förstärkning av elnätet i Fårdala-området, Tyresö