Förstärkning av elnätet i Rosendal till Akademiska sjukhuset