Ombyggnation inom Stalon tätort samt ut till Stalonnäset