Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Stora satsningar på elnätet i Norrbotten.

Vattenfall förnyar lokalnätet i norra Sverige för 2 500 miljoner kronor  under 5-6 år.  Nya strukturer, upprustning och ombyggnation ska ge ett stabilare, mer vädertåligt och smartare elnät som öppnar upp för en levande landsbygd.

Person i snöstorm

Arjeplog kommun

Vattenfall investerar ca 120 miljoner kr de närmaste åren för att förbättra elnätet inom Arjeplog kommun.

Vi moderniserar elnät på flera ställen inom kommunen, tex Stenudden, Jäckvik, Jutis och ersätter gamla luftledning med isolerad luftledning eller nedgrävd jordkablar. Samtidigt ersätter vi en del äldre stolptranformatorstationer med nya små markstationer. Målet är att minska avbrotten och få stabilare elförsörjning för våra kunder såväl privatpersoner, samhällsservice som biltestföretag och övriga näringslivet.

När vi gräver ned elkablar lägger vi även med slang för bredband, som kommunen kan använda för att erbjuda ett snabbt bredband till kunder utanför tätorterna. Totalt planerar vi att gräva ned ungefär 210 km elkablar i kommunen samt dessutom en optoförbindelse till Norge. Ett tillförlitligt och snabbt bredband ger nu ökad framtidstro i Arjeplog.

Kiruna kommun

Vattenfall Eldistribution investerar ca 115 miljoner kr de närmaste åren för att förbättra elnätet inom Kiruna kommun.

Ett stort antal projekt genomförs för att underlätta den pågående stadsflytten, genom att skapa ett modernt elnät för det framtida Kiruna C. Vi startade ombyggnationerna redan 2005 och kommer att fortsätta under många år framåt allt eftersom nya Kiruna C växer fram.

Men vi moderniserar elnätet på flera ställen inom kommunen, till exempel i Koukso, Soppero, Nikkaloukta och Abisko/Björkliden där vi ersätter gamla luftledning med isolerad luftledning eller nedgrävd jordkablar. När vi gräver ned elkablar lägger vi även med slang för bredband, som andra aktörer kan använda för att erbjuda ett snabbt bredband till kunder utanför tätorterna. Detta görs i tillsammans med Kiruna kommun som erbjuder bredband till kommuninvånarna. Ett tillförlitligt och snabbt bredband ger nu ökad framtidstro i Kiruna.

Samtidigt ersätter vi en del äldre stolptranformatorstationer med nya små markstationer. Målet är att minska avbrotten och få stabilare elförsörjning för våra kunder såväl privatpersoner, samhällsservice som biltestföretag och övriga näringslivet.

Gällivare Kommun

Vattenfall Eldistribution investerar ca 120 miljoner kr de närmaste åren för att förbättra elnätet inom Gällivare kommun.

I samband med att vi bygger om delar av elnätet lägger Gällivare kommun ner fiberkabel för att kunna bygga ut bredbandsförbindelserna till byarna. Samarbetet gör att bredbandsförbindelser kan erbjudas kunder i glesbygden.

De senaste åren stormar och blötsnö har drabbat stora delar av Gällivare kommun och medfört långa och omfattande strömavbrott. Under vårvintern och sommaren 2016 har vi använt helikopter för att röja och bredda ledningsgator så att snötyngda träd och grenar inte ska nå fram till ledningarna och förorsaka strömavbrott. Röjning/ breddning av ledningsgator kommer att fortsätta. Under 2016-2017 kommer dessutom mer än 300 km ledning att byggas om. Vi ersätter gamla luftledningar med nedgrävda elkablar eller belagda elledningar. Dessutom monteras ny utrustning för övervakning av nätet och för att begränsa omfattningen av strömavbrott. Nattavaara, Ullati och Killingi är några av byarna där projekt kommer att genomföras och naturligtvis i Malmberget/Gällivare samt mot Dundret.

Läs mer om hur vi bygger framtidens elnät