CoordiNet Fas 1 – en lärande process

Efterfrågan på elnätskapacitet är stor i många delar av Sverige. EU-projektet CoordiNet har som syfte att hitta lösningar på den kapacitetsbrist i elnätet som råder idag, i bland annat Uppsala och Skåne.

Projektet CoordiNet startade för drygt ett år sedan och är ett samarbete mellan Vattenfall Eldistribution, Eon Eldistribution och Svenska Kraftnät. Denna vinter genomfördes demonstrationer av regionala flexibilitetsmarknader i Uppsala, Skåne och på Gotland av en dagen före marknad för köp av effektflexibilitet.

Yvonne Ruwaida, ansvarig från Vattenfall, säger;

– Nu har vi drivit detta spännande och viktiga projekt i drygt ett år och håller som bäst på att samla ihop erfarenheter från första demonstrationen. Det har varit en mild vinter – behovet av att avropa har varit lägre än en normalvinter eller tioårsvinter. Trots detta har man avropat 3264 MWh i Uppsala.

Det första året har varit en intensiv och rolig lärandeprocess. Vattenfall Eldistributions driftcentral har arbetat med en ny möjlighet - att avropa flexibilitet dagen före - och med ett nytt digitalt verktyg som ger de som arbetar i driftcentralen en helt ny överblick som stöd för beslut att avropa flexibilitet dagen före. På en hemsida finns information om lastprognos för nästkommande timmar och dygn, realtidsdata från elnätet och från flexibilitetsleverantören samt körplan för större resurser i elnätet, vilket gör att driften har möjlighet att utvärdera vad som behövs avropas nästkommande dag.

– CoordiNets dayahead (dagen före) marknad och den digitala plattformen gör att vi går mot ett smartare elnät där vi kan effektivisera användningen av energisystemet. Vi får en prissignal mellan elnät och framför allt värmesektorn som gör att vi kan optimera användningen av vår energis infrastruktur och enskilda resurser utan att störa elmarknaden. Förutom en optimering av värme och el skulle detta kunna ha stor betydelse för hur vi optimerar laddinfrastruktur och vätgas i framtidens energisamhälle, säger Yvonne Ruwaida.

I vinterns demonstration i Uppsala har fem så kallade flexibilitetsleverantörer varit delaktiga med nio flexibilitetsresurser som totalt levererat 3,3 MWh. Man håller fortfarande på att samla in erfarenheter men redan nu ser man flera positiva effekter.

– Vi har optimerat styrningen av våra flexibilitetsresurser i Uppsala och möjliggjort för flera resurser att delta. Engagemanget hos flexibilitetsleverantörerna och inte minst från driftcentralen samt i vår organisation har varit högt. Vi ser också ett stort internationellt intresse. Många vill delta och lära sig av projektet.

Framåt finns en önskan hos vissa av flexibilitetsleverantörerna om ökad automatisering.
Det finns behov hos många av de potentiella flexibilitetsleverantörerna att förstå effekt och leverans av effektflexibilitet. Framförallt behöver det finnas en attraktiv affär för både flexibilitetsleverantörer och elnätsbolag.

Nästa testperiod börjar den 1 nov – 31 mars 2021. I maj finns möjlighet att anmäla sitt intresse att delta i projektet.

Rapporter om erfarenheterna publiceras löpande här
(Den svenska demonstrationen hittar du under Work Package 4, WP4)