Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Storsatsning för ett uppgraderat elnät

Ökad tillväxt, nya bostadsområden och industrier samt en ökad elektrifiering ställer större krav på elnätet. För att möta detta och ett redan ansträngt kapacitetsläge inleder vi nu ett omfattande uppgraderingsarbete i av regionnätet i Stockholmsregionen

Hur ska elnätet i Stockholm räcka till?

Titta på vårt klipp här nedanför för att få svar på frågan.

Elbehovet ökar inom Stockholm

Stockholmsregionen står inför en ökad tillväxt med bland annat stora exploateringar för bostäder, företag och industriområden vilket skapar ett ökat elbehov. Därtill kommer den ökade elektrifieringen som ett led i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Vi planerar att uppgradera regionnätet i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Håbo (Uppsala län), Knivsta (Uppsala län), Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Södertälje, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna och Österåker kommun.  Åtgärderna är viktiga förutsättningar för en trygg elförsörjning, och för tillväxtplanerna i Stockholms län.

Följ vårt arbete i Stockholmsregionen

Vi kommer nu besöka berörda kommuner för att informera och inleda dialog. Ta del av våra aktuella samråd och följ vårt arbete inom Stockholmsregionen.

Ta del av våra aktuella projekt och samråd

Att bygga en kraftledning tar tid

Här förklarar vi vilka tillstånd som krävs för att bygga en kraftledning och varför det tar tid.

Om Kapacitet Stockholm

Kapacitet Stockholm är ett uppgraderingsarbete av regionnätet. Det handlar om cirka 1,8 miljarder kronor i investeringar de kommande fem åren. 

 

20 mil av regionnätet inom Stockholm ska uppgraderas och projektet förväntas pågå 10-15 år framåt. Vi kommer att bygga om transformatorstationer, bygga nya elledningar och uppgradera befintliga och genomföra spänningshöjning av elnätet till 130 kV. 

För media

För journalister som söker ytterligare information eller kontakt.

 

Vattenfalls pressjour

Telefon: 08–739 50 10

E-post: press@vattenfall.com