Här förnyar vi elnätet

På den här sidan kan du läsa mer om våra aktuella projekt inom Stockholmsregionen.

Södertälje kommun

Södertälje står inför en ökad tillväxt med bland annat stora exploateringar av bostäder och företag. Bland annat bygger Scania ut sitt gjuteri vilket säkrar arbetstillfällen men ökar även elbehovet inom kommunen.

Genom en förläggning av nya 130 kV-ledningar mellan Almnäs-Ekensberg-Kolbotten och Kolbotten-Älvnäs kommer vi möta det ökade elbehovet. De nya ledningarna kommer i huvudsak byggas i befintliga ledningsgator och ersätta äldre 70 kV- ledningar.

Läs om sträckan Almnäs-Ekensberg-Kolbotten 

Läs om sträckan Kolbotten-Älvnäs